مشاورهِ انفجار درآمد در کسب‌وکار (۳۰ روزه)

این دوره کاملاً خصوصی و با توجه به شرایط کسب‌وکارت خواهد بود، بهترین بوم کسب‌وکاری که باعث میشه درآمد و مشتریات زیاد بشن؛ برات طراحی میشه! تمامی نکات مورد نیاز برای رشد کسب‌وکارت و پولسازی بیشتر از درآمد فعال تا غیرفعال مو به مو بهت آموزش داده میشه!! این دوره علاوه بر مدت زمان آموزش، ۴۵ روز پشتیبانی پس از دوره خواهد داشت!! اگه کسب‌وکارت قفل شده یا به فکر افزایش درآمد و پولسازی هستی، این دوره مشاوره‌ میتونه برات مثل معجزه باشه!