مشاوره تلفنی راه اندازی کسب‌وکار

اگر دنبال ایده برای شروع کسب‌وکار اول یا دومِ خودت با توجه به شرایط و میزان سرمایه‌ت هستی، این بخش مخصوص خودته !! (ویژه افراد بدون کسب‌وکار و کارمندان)